Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Opiekun dzienny dla dzieci do lat 3

Opiekun dzienny dla dzieci do lat 3

         Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczyna realizację projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w latach poprzednich „Powrót do zatrudnienia”. Celem projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. Pomoc polega na zaproponowaniu rodzicom jednej z form opieki tj. opiekun dzienny. Opiekę mogą sprawować osoby, które były przeszkolone w poprzednim projekcie. Z pomocy będą mogli korzystać rodzice/opiekunowie prawni, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

       Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tel. 34/ 3595072 w. 33 lub 34.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas