Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Jubileusz

Bogactwem gminy Rudniki jest kultywowanie tradycji, dbałość o dorobek kulturalny i jego rozwój oraz stała obecność na mapie kulturalnej naszego powiatu i województwa. Ten potencjał to zasługa wielu lat działania Domu Kultury w Rudnikach.

W ubiegłym roku zbiegły się trzy jubileusze: 35-lecie istnienia Domu Kultury w Rudnikach, 100-lecie Orkiestry Dętej w Żytniowie oraz 25 –lecie zespołu folklorystycznego „Rudniczanie”. Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w sobotę 26 lutego br.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli jubilaci oraz licznie zebrani zaproszeni goście. Po powitaniu i krótkim koncercie orkiestry dętej , przedstawiona została prezentacja multimedialna prezentująca zarys 35-letniej działalności ośrodka , jego dokonania i sukcesy.

Z kolei z jubileuszowym programem zaprezentował się zespół „Rudniczanie”. Rocznice były okazją do wyróżnienia pracowników byłych i obecnych, członków orkiestry i zespołu folklorystycznego, którym wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne oraz złote, srebrne i czerwone symboliczne róże. Z dedykacją dla jubilatów piękny pokaz taneczny zaprezentowała para mistrzów tańca towarzyskiego z Kluczborka.

W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście, składając życzenia, kwiaty i listy gratulacyjne. „ Życie kulturalne naszej gminy jest widoczne dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu. Zawsze pełny kalendarz ciekawych imprez z szerokim wachlarzem różnorodnych spotkań, wydarzeń muzycznych i sportowych świadczy o Waszej aktywności i pomysłowości .” – to słowa podziękowania Wójta Gminy.
Wyrazy uznania i gratulacje na ręce dyrektora GOKSiR oraz kierowników orkiestry i zespołu „Rudniczanie przekazali: władze samorządowe Gminy Rudniki, Starosta Powiatu, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim oraz pani Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba – etnomuzykolog z Sieradza.

Na zakończenie spotkania wystąpiły gościnnie zaprzyjaźnione zespoły
z Popowic i Gorzowa Śląskiego oraz Edward Wcisło z krótką prezentacją muzyki jazzowej. Do późnych godzin nocnych trwało wspólne muzykowanie, śpiewanie i tańce. Na parkiecie wirowały szerokie, kolorowe spódnice „Rudniczanek” .
Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii „Z archiwum Domu Kultury w Rudnikach” oraz dokumentacji działalności w postaci 12 tomów kronik. Miła i ciepła atmosfera spotkania skłaniała do wspomnień, refleksji i podsumowania dokonań Domu Kultury w Rudnikach.


W imieniu jubilatów i swoim własnym Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach -Janina Pawlaczyk dziękuje władzom samorządowym za przychylność , wspieranie podejmowanych inicjatyw oraz środki finansowe bez których działalność Domu Kultury i jego rozwój nie byłyby możliwe. Składa również wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania za współpracę , pomoc i czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych na przestrzeni minionych lat – wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w działania naszej instytucji.

pracownicy (2).jpeg byli pracownicy.jpeg Gorzów.jpeg
Orkiestra.jpeg Rudniczanie2.jpeg Zabawa.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas