Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa dróg gminnych: ulica Dąbrówka i Rudniki – Jaworzno Polesie

 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
 
Nazwa projektu :

Przebudowa dróg gminnych: Nr 101065 O – ulica Dąbrówka i Nr 101020 O Rudniki – Jaworzno Polesie

 

W dniu 31 sierpnia 2011 roku zakończono realizację projektu i przekazano do użytkowania ulicę Dabrówka w Rudnikach i drogę gminną Rudniki – Jaworzno Polesie.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Oś priorytetowa                      Transport
Działanie                                  Infrastruktura drogowa
Poddziałanie                            Drogi lokalne

Wartość projektu wyniosła 1 005 068,21 zł

Projekt jest współfinansowany w 85% kosztów kwalifikowanych – kwota 845 032,20 zł - ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. 

W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na drogach gminnych o łącznej długości 2,0275 km wraz z chodnikiem w części zabudowanej i odwodnieniem. 

Realizacja projektu przyniosła wymierne korzyści w postaci poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwiększenia atrakcyjności terenów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych oraz skrócenia czasu przejazdów.

Efekty realizacji projektu można samemu ocenić oglądając załączone zdjęcia.

Stan drogi przed realizacją projektu
 
P1000327.jpeg P1000332.jpeg P1000333.jpeg

Stan drogi po zakończeniu realizacji projektu

DSC08320.jpeg DSC08327.jpeg DSC08346.jpeg
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas