Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.35.2017 z dnia 31.03.2017 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

112/1

Faustianka

OP1L/00046852/3

0,5000

 

Ps III - 0,5000

strefa niezurbanizowana rolno – leśna N.RL, tereny istniejącej zabudowy zagrodowej

100,00

3 lata

30.06 każdego roku

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas