Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

            Nr 0050.35.2017  z dnia 31.03.2017 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

Lp

 

Nr działki
nr k.m.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr Kw

 

Pow.

w ha

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

 

   cena wywoławcza bez podatku VAT

 

1

 

32

  k.m. 1

 

Jaworzno Polesie

 

OP1L/000

55356/2

 

1,2220

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna - N.RL, tereny gruntów rolnych produkcyjnych

Nieruchomość rolno leśna,  w kształcie prostokąta

 

19.05.2017 r.

 

47 000,00

 

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas