Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

Informacja o zwołaniu na dzień 20 kwietnia 2017 roku /czwartek/ godz. 12.00 XXIII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce – uchwała Nr XXIII/171/2017;
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok – uchwała Nr XXIII/172/2017;
  3. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki na lata 2017 – 2032” - uchwała Nr XXIII/173/2017;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXIII/174/2017;
  5. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXIII/175/2017;
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXIII/176/2017.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas