Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

o zwołaniu na dzień 23 maja 2017 roku /wtorek/ godz. 11.00 XXIV sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego – uchwała Nr XXIV/178/2017;
  2. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej – uchwała Nr XXIV/179/2017;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXIV/180/2017;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXIV/181/2017;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXIV/182/2017.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Informacja na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rudniki.
 8. Poznanie funkcjonowania regionalnej instalacji odpadów komunalnych – wyjazd do Gotartowa.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas