Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Remont pomieszczeń biurowych przy ul. Targowej w Rudnikach - Centrum obsługi turysty

loga.jpeg

Od lipca br. realizujemy projekt pn „Remont pomieszczeń biurowych przy ul. Targowej w Rudnikach -Centrum obsługi turysty” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Do tej pory zostały wykonane prace demontażowe oraz murowe między innymi wykonano nowe wylewki wymieniono okna i podokienniki zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Ponadto wymieniono instalację wod – kan oraz elektryczną.

Łączna wartość inwestycji zgodnie z umową, która została zawarta z wykonawcą: Panem Łukaszem Żółtaszkiem – BUDCAD Łukasz Żółtaszek Kuźnica 10, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wynosi 53 043,71 zł. brutto. Powyższa kwota zawiera koszty kwalifikowane jak również niekwalifikowane, natomiast dofinansowanie obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 24 999,99 zł. Kwota dofinansowania wynika z umowy przyznania pomocy nr 00071-6930-UM0840018/10, która została zawarta w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w dniu 19.11.2010r.

Realizacja operacji wpłynie na zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie, bazy noclegowej i gastronomicznej jak również ułatwi przemieszczanie się turystom po regionie.

DSC07501.jpeg DSC07503.jpeg DSC07511.jpeg DSC07513.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas