Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”
XVII edycja Konkursu na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej zapraszają na XVII edycję Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną i lokalną.

CEL KONKURSU

 1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników.
 2. Poszukujemy produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.
 3. Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki) oraz rzemiosła i przetwórstwa.
 4. Nominacja konkursowych produktów do katalogu rodzimej żywności wyjątkowej jakości oraz wskazanie na możliwość ubiegania się przez laureatów konkursu o odpowiednią prawną ochronę, zgodną ze standardami obowiązującymi w UE.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

 1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

 1. Produkty i przetwory mięsne
 2. Produkty i przetwory z ryb
 3. Produkty mleczne
 4. Miody
 1. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

 1. Przetwory owocowe
 2. Przetwory warzywne
 3. Produkty zbożowe
 4. Wyroby cukiernicze
 1. Napoje regionalne

Podkategorie:

 1. Napoje bezalkoholowe
 2. Napoje alkoholowe
 1. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Finał regionalnej XVII edycji Konkursu"Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki regionów" odbędzie się 2 lipca 2017 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

KARTY ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:
Listem tradycyjnym:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1,
49-330 Łosiów z dopiskiem dział WGDiA,
lub e-mailem:  wgdia@oodr.pl
DO DNIA 16 CZERWCA 2017.
Osoba do kontaktu: Pani Jadwiga Sadlej, dział WGDiA Tel. 77 44 37 159 lub 160 , tel. kom. 600 - 403 – 526
Szczegółowe informacje na stronie: www.odnowawsi.eu oraz na stronie www.oodr.pl 

Materiały do pobrania:
DOCXZgloszenie-produkt 2017.(209888_105560).docx (22,38KB)
DOCRegulamin Konkursu NKD produkt.(210305_105855).doc (392,00KB)
DOCXZgloszenie-potrawa 2017.(209889_105561).docx (14,50KB)
DOCRegulamin Konkursu NKD potrawa.(210304_105854).doc (389,50KB)