Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Kanalizacja sanitarna Jaworzno

Ostatniego czerwca br. zostały zakończone i odebrane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Jaworznie. Ogółem wykonano 3 882,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej , w tym 1 475,25 mb – grawitacyjnej i 2 407,25 mb – ciśnieniowej.

Liczba podłączonych posesji – 96 szt. w tym 66 z przydomowymi pompowniami ścieków. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Koszt całkowity wyniósł 2 430 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kredytu, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, budżetu gminy i mieszkańców.

Podstawowym celem realizacji tej właśnie inwestycji była ochrona wód  rzeki Jaworzynki, na której jest wybudowany zbiornik wodny w Młynach. 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas