Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Zaproszenie do złożenia oferty

Oznakowanie 4.07.2017 - małe.png

 

Gmina Rudniki zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zagospodarowanie terenów o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowościach Żytniów, Cieciułów oraz Młyny w ramach mikroprojektu pn. „Kultura i przyroda – znamy, czy nie znamy? Rudniki i Moštěnka”. W/w projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska – Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

 

Zakres prac inwestycyjnych w miejscowości Żytniów obejmuje wykonanie oraz dostawę
i montaż :

 • 1 szt. altany ze stołami i ławkami (4 stoły, 8 ławek),
 • 2 szt. parasoli ze stołami i ławkami (2 stoły, 8 ławek),
 • betonowego stołu do gry w szachy,
 • stołu betonowego do tenisa,
 • gry edukacyjnej o tematyce przyrodniczej (zgaduj zgadula),
 • cymbałów leśnych,
 • tablicy informacyjnej (z informacją o dofinansowaniu - druk w kolorze, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV).

Zakres prac inwestycyjnych w miejscowości Cieciułów obejmuje wykonanie oraz dostawę
i montaż :

 • 1 szt. altany,
 • 5 szt. ławek,
 • tablicy informacyjnej (z informacją o dofinansowaniu - druk w kolorze, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV).

Zakres prac inwestycyjnych w miejscowości Młyny obejmuje wykonanie oraz dostawę
i montaż:

 • 1 szt. altany,
 • 3 szt. stołów betonowych z ławkami,
 • 2 urządzeń edukacyjnych (rury deszczowe i wir wodny),
 • tablicy informacyjnej (z informacją o dofinansowaniu - druk w kolorze, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV).

Szczegółowy zakres prac ujęto w zał. nr 3 „Projekt zgłoszenia Żytniów”, zał. nr 4 „Projekt zgłoszenia Cieciułów”, zał. nr 5 „Projekt zgłoszenia Młyny” oraz zał. nr 6 „Szczegółowe wytyczne dot. gier edukacyjnych” do zapytania ofertowego. Zwrócić należy szczególną uwagę na stronę 13 projektu zgłoszenia zagospodarowania terenu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej w Żytniowie - rys. A.5, gdzie wskazano niewłaściwy zestaw mebli (stół 6-ciokątny + 6 ławek). Właściwy zestaw mebli składa się z 4 stołów oraz 8 ławek – grube z bala. Poglądowe zdjęcie ujęto na rysunku A.4 niniejszego dokumentu.

Poniżej wszelkie niezbędne dokumenty dot. zapytania ofertowego:

PDFZapytanie ofertowe.pdf

Zał. nr 1 DOCFormularz ofertowy.doc

Zał. nr 2 DOCOświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy.doc

Zał. nr 3 PDFProjekt zgłoszenia Zytniow.pdf

Zał. nr 4 PDFProjekt zgłoszenia Cieciulow.pdf

Zał. nr 5 PDFProjekt zgłoszenia Mlyny.pdf

Zał. nr 6 PDFSzczegółowe wytyczne dot. gier edukacyjnych.pdf

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PDFPytania i odpowiedzi.pdf

PDFPytania i odpowiedzi - część II.pdf

PDFPytania i odpowiedzi - III.pdf

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas