Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

o zwołaniu na dzień 9 sierpnia 2017  roku /środa/ godz. 12.00 XXVI sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przyjęcia do  realizacji projektów oraz wniesienia wkładu własnego do projektów pn.: „Wiedza to potęga” numer projektu RPOP.09.01.01-16-0015/16 oraz „Czas na lepsze zapamiętywanie” numer projektu RPOP.09.01.01-16-0016/16 – uchwała Nr XXVI/189/2017;
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi oleskiemu – uchwała Nr XXVI/190/2017;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXVI/191/2017;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXVI/192/2017;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXVI/193/2017;
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas