Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

XX Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej

Święta, zwyczaje i obrzędy ludowe towarzyszą nam od stuleci. Są one świadectwem ciągłości naszych pięknych tradycji i naszej tożsamości, to nasze dziedzictwo, które należy ocalić od zapomnienia.

Z takim zamysłem przed 20 laty zorganizowaliśmy w Domu Kultury w Rudnikach pierwszy Konkurs Plastyki Obrzędowej , który od 10 lat ma wymiar imprezy międzynarodowej. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z obrzędowością i kultywowanymi zwyczajami ludowymi w cyklu rocznym. Głównymi celami tego wyjątkowego w skali wojewódzkiej przedsięwzięcia są : promowanie twórczości artystów ludowych, upowszechnianie tradycji oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży.

W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu udział wzięło 135 uczestników / w tym 60 dorosłych i 75 dzieci/ reprezentujących 4 województwa : opolskie, śląskie, dolnośląskie i łódzkie oraz partnerskie gminy Soblahov ze Słowacji i Moštĕnka z Czech. Zgodnie z regulaminem dokonano oceny prac w dziesięciu regulaminowych kategoriach z podziałem na dorosłych twórców i dzieci. Nagrodami finansowymi , rzeczowymi i książkowymi obdarowano ponad 100 osób. Ufundowane zostały one ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Muzeum Wsi Opolskiej oraz GOKSiR w Rudnikach.

Pierwsze lokaty w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Edeltrauda Krupop – Kamień Śląski /woj. opolskie/– za kroszonki opolskie
 • Agnieszka Ślosecka – Tyniec Mały /woj.dolnośląskie/- za pisanki batikowe
 • Anna Kośna – Opole /woj. opolskie/ - za inne techniki zdobienia jaj
 • Tomasz Waliczek – Domecko /woj. opolskie/ - zdobienie jaj w kategorii dzieci
 • Rada Sołecka z Lachowskiego /gmina Praszka/ - w kategorii koron dożynkowych – nagroda dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej
 • Sołectwo Ligota Turawska - w kategorii koron dożynkowych wykonanych
 • techniką ziarnkową
 • Sołectwo Brzeziny /gmina Praszka/ - w kategorii wieńce dożynkowe – inne formy artystyczne
 • Kazimierz Paluch – Krapkowice /woj. opolskie/ - w kategorii szopek bożonarodzeniowych
 • Emilia Popa z Wręczycy wielkiej /woj. śląskie/ - w kategorii dzieci – szopki
 • Alina Wypchło – Ligota Książęca /woj.opolskie/ - za ozdoby choinkowe
 • Klasa I PSP w Dalachowie Filia Rudniki- za ozdoby choinkowe w kategorii dzieci
 • Klasa II PSP w Cieciułowie - za ozdoby choinkowe w kategorii dzieci
 • Klasa II PSP Dalachów – za „Marzannę” w kategorii maski, kukły, przebrania
 • Daniela Mońka – Zajączki /woj. śląskie/ - w kategorii pieczywa obrzędowego
 • Zuzanna Żyta – Rudniki – w kategorii dzieci – wypieki świąteczne
 • Irena Tobis – Jaworek /gmina Rudniki/ - za najpiękniejsze kwiaty bibułowe
 • Krystyna Hombek – Praszka – w kategorii tradycyjne ozdoby bibułowe
 • Wanda Majtyka z Popowic /woj.łódzkie/ - za „pająki”
 • Janina Napieraj z Żytniowa – za „pająki”
 • Koło Plastyczne PSP w Jaworznie – kwiaty z bibuły w kategorii dzieci
 • Izabela Sieradzka – PSP w Dalachowie – w kategorii „pająków”

W uroczystości podsumowania konkursu i otwarcia wystawy oprócz licznie zgromadzonych twórców udział wzięli zaproszeni goście : wójt gminy – Andrzej Pyziak, wicestarosta powiatu – Stanisław Belka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – Anna Operacz, przewodniczący komisji oceniającej – etnograf Muzeum Wsi Opolskiej – Bogdan Jasiński oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Opolu – Gertruda i Norbert Kleman.

Z okazji jubileuszowej 20-tej edycji Konkursu Plastyki Obrzędowej GOKSiR w Rudnikach wydał pamiątkowy folder pt. „W kręgu piękna i tradycji”. Przedstawia on najważniejsze obrzędy i zwyczaje, sylwetki twórców i wykonane przez nich prace. Pokazuje urodę eksponowanych rekwizytów, a nade wszystko bogactwo polskich obrzędów ludowych i zwyczajów oraz trwałość wielu naszych tradycji świątecznych będących cząstką dziedzictwa kultury.

Wystawę pokonkursową oglądać można od 16 do 27 września w godzinach pracy Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy!

Wojt otwiera wystaw.jpeg P Tobis Irena.jpeg nagroda za wieniec Lachowskie.jpeg
nagrodzone dzieci.jpeg Wieńce.jpeg DSC00829.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas