Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

logotypy 3.1.1..jpeg

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/

 

W ramach w/w projektu (partner projektu) Gmina Rudniki realizować będzie zadanie pn. „Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Rudnikach”.

Zakres zadania:

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie teren w ramach dwóch stref. Jedna to strefa oczekiwania pasażerów, natomiast druga to plac manewrowy wraz z parkingami.

W strefie oczekiwania zostanie wybudowana nowoczesna wiata przystankowa. Ustawione zostaną ławki oraz pawilon wielofunkcyjny z infokioskiem i poczekalnią. Znajdą się tu również mała niecka wodna, stojaki na rowery, zagospodarowana zostanie zieleń, a teren zostanie oświetlony.

Druga strefa to parkingi, plac manewrowy dla autobusów z organizacją ruchu, toalety oraz nasadzenia i oświetlenie tej części centrum przesiadkowego.

W dniu 24.01.2018 roku podpisano umowę z wykonawcą robót tj. firmą "STB" Sp. z o.o. z Częstochowy na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Ostateczny termin zakończenia zadania przypada na dzień 15.12.2018 r.


Cała wartość projektu na terenie Gminy Rudniki wynosi: 2.200.000 zł

Dofinansowanie: 1.275.000 zł

Środki własne z budżetu gminy: 925.000 zł

 

W załączeniu koncepcja zagospodarowania terenu:

PDFKoncepcja zagospodarowania - rys. nr 2.pdf

PDFKoncepcja zagospodarowania - widok wiaty rys. nr 3.pdf

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas