Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Dotacja do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Rudnikach informuje, że można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

  1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne - właściciele nieruchomości zameldowani na pobyt stały na terenie gminy Rudniki.
  2. Dotację można otrzymać do przyzagrodowej biologicznej oczyszczalni ścieków posiadającej deklarację zgodności z normą PN-EN-12566-3 wraz z jej późniejszymi modyfikacjami, zlokalizowanej w miejscowościach, w których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej tj.: Bobrowa, Nowy Bugaj, Chwiły, Brzeziny Cieciułowskie, Borek, Bliźniaki, Dalachów („Gabryśka”), Faustianka, Janinów, Jaworek („Dolny”), Julianpol („Kąty”, „Parkiecie”), Mirowszczyzna, Kuźnica, Łazy, Mostki, Odcinek, Polesie, Porąbki, Pieńki, Słowików, Stawki Żytniowskie, Żurawie, Hajdamaki, Ignachy, Banasiówka, Wytoka, Kuźnica Żytniowska, Stawki Cieciułowskie.
  3. Dopuszcza się przyznanie dotacji do przyzagrodowej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowościach nie wymienionych powyżej, w sytuacji gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nie uzasadnione. Na potwierdzenie tego faktu ubiegający się o dotację załącza do wniosku opinię eksploatatora sieci kanalizacyjnej.
  4. Dotacja może być udzielona jednorazowo do jednej oczyszczalni do wysokości 5 000,00 zł.

Wymagania formalne  zamieszczaone  są tutaj - PDFWarunki formalne.pdf

Ponżej przedstawiamy wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację.

DOCWniosek o dotację

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) wybudowanie przydomowej  oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia eksploatacji  o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Poniżej druk zgłoszernia:
DOCzgłoszenie eksploatacji oczyszczalni.doc

 

 

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas