logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ 2017

KONKURS  PLASTYKI  OBRZĘDOWEJ plakat 2017 Plastyki Obrzędowej.jpeg

Święta, zwyczaje i obrzędy ludowe towarzyszą nam od stuleci. Są one świadectwem ciągłości naszych pięknych tradycji i naszej tożsamości, to nasze dziedzictwo, które należy ocalić od zapomnienia.

Z takim zamysłem przed 26 laty zorganizowaliśmy w Ośrodku  Kultury w Rudnikach pierwszy Konkurs Plastyki Obrzędowej, którego przedmiotem  jest wykonanie prac plastycznych związanych z obrzędowością i kultywowanymi zwyczajami ludowymi w cyklu rocznym. Głównymi celami tego wyjątkowego w skali wojewódzkiej przedsięwzięcia są : promowanie twórczości artystów ludowych, upowszechnianie tradycji oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży.

 14 września, w  uroczystości podsumowania konkursu i otwarcia wystawy,  oprócz licznie zgromadzonych twórców udział wzięli zaproszeni goście : wicewójt  gminy – Iwona Napieraj , wicestarosta powiatu oleskiego – Roland Fabianek , przewodniczący komisji oceniającej – etnograf Muzeum Wsi Opolskiej – Bogdan Jasiński , dyrektor Muzeum w Praszce  Zbigniew Szczerbik, Prezes Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia w Opolu - Henryk Wawer, skarbnik Gminy Rudniki – Beata Wolf-Morawiak , dyrektor BOOS – Elżbieta Ciszkiewicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Opolu – Stefania Topola oraz Gertruda i Norbert Kleman.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia z Opola ufundowała kilka  nagród rzeczowych dla laureatów konkursu. Fundatorem nagród rzeczowych był również  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wystawę pokonkursową oglądać można od 14 do 27 września w godzinach pracy Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy!

PROTOKÓŁ:

plastyka.jpeg plastyka2.jpeg plastyka3.jpeg plastyka4.jpeg plastyka5.jpeg plastyka6.jpeg