Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach

Clipboard01.jpeg Clipboard02.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Zgodnie z umową Nr RPOP.05.03.00-16-011/09-00 oraz Aneksem Nr RPOP.05.03.00-16-011/09-01 o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. „Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.

Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w dniu 10.02.2010 roku zakończono realizację zadania.

Wartość projektu to kwota 1.505.900,07 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z aneksem z dnia 16.12.2009 roku jest to kwota 921.646,86 zł.
W ramach projektu:

  • wykonano termomodernizację i elewację zewnętrzną budynku,
  • zmodernizowano salę widowiskową ze sceną oraz dobudowano antresolę,
  • odnowiono pomieszczenia na II piętrze na sale zajęć w tym również na galerię wystawienniczą,
  • zmodernizowano zaplecze kuchenne i sanitarne z pełnym wyposażeniem,
  • wyremontowano część administracyjną na parterze budynku,
  • zagospodarowano teren wokół budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach stworzono dogodne warunki do dalszej pracy i wypełniania zadań kulturalnych. Powstała bardzo dobra baza do prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, a także upowszechniania i promowania muzyki jazzowej w regionie i kraju.

Opracowane zostaną nowe programy imprez i przedsięwzięć mających na celu promowanie jazzu m.in.: kafejka jazzowa, imprezy kulturalne, spotkania z muzykami, koncerty, galeria „Jazz na wsi – historia Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach”, itp.

W wyniku realizacji projektu budynek został przebudowany i dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a ponadto instytucja kultury została objęta wsparciem ze środków Unii Europejskiej.

Niebanalny charakter projektu z dobrą ofertą kulturalną zaowocuje wzrostem osób korzystających z obiektu o znaczeniu ponadlokalnym.

hol.jpeg DSC08472.jpeg DSC08473.jpeg DSC08487.jpeg
DSC08501.jpeg DSC08513.jpeg front1.jpeg  


Umowa Nr: RPOP.05.03.00-16-011/09-00
 
Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach:
Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.
Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bazy kulturalnej w gminie Rudniki.
W ramach projektu:
-        wykonano termomodernizację i elewację zewnętrzną budynku,
-        zmodernizowano salę widowiskową ze sceną oraz dobudowano antresolę,
-        odnowiono pomieszczenia na II piętrze na sale zajęć, w tym również na galerię wystawienniczą,
-        zmodernizowano zaplecze kuchenne i sanitarne z pełnym wyposażeniem,
-        wyremontowano część administracyjną na parterze budynku,
-        zagospodarowano teren wokół budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie i aneksem to kwota 1.455.373,61 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.
Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z aneksem jest to kwota 931.583,39 zł.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe COMPLEX-BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola.
 
Roboty instalacyjne i budowlane są zakończone, trwają jeszcze roboty wykończeniowe.

Rzeczowe zakończenie robót nastąpi 10.02.2010 r.

 

dom kultury-luty1-2.jpeg
dom kultury-luty-2.jpeg


Od września br. realizujemy projekt „Przebudowy domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.

Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

W grudniu br. podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie przedłużający zakończenie zadania na 10 lutego 2010 r. W związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania zmieniła się kwota ogólna zadania oraz kwota dofinansowania. Całkowita wartość projektu zgodnie z aneksem to kwota 1.455.373,61 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z aneksem jest to kwota 931.583,39 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe COMPLEX-BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola.

Do tej pory zostały zakończone wszystkie prace instalacyjne, rozbiórkowe i murarskie oraz prace elewacyjne i dachowe. Ułożono płytki w sanitariatach oraz zapleczu kuchennym. Wybudowano antresolę i scenę na sali widowiskowej. Poprawił się już wygląd ciągów komunikacyjnych, gdzie również ułożono posadzki i wyrównano ściany. Prace z dnia na dzień posuwają się coraz szybciej, a więc coraz bardziej widać, jak zmienia się wygląd wewnątrz budynku.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bazy kulturalnej gminy Rudniki oraz upowszechniania i promowania muzyki jazzowej w środowisku wiejskim. Ponadto niebanalny charakter projektu z dobrą ofertą kulturalną zaowocuje wzrostem osób korzystających z obiektu.

 DSC02019.jpeg

 DSC02032.jpeg


30 czerwca br. w Opolu Wójt Gminy Rudniki podpisał z Marszałkiem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. „Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe. Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cała wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie to kwota 1.480.048,80 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową 937.461,35 zł.
W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOMPLEX BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola. Po przeprowadzeniu przetargu roboty budowlane wraz z wyposażeniem zamykają się kwotą 1.375.951,61 zł.

Obecnie przygotowujemy dokumenty do zawarcia aneksu do umowy w związku ze zmianami cen w kosztorysie ofertowym.
Rozpoczęcie robót nastąpiło dnia 14.09.2009 r.
Rzeczowe zakończenie projektu do 20.12.2009 r.

Przedstawiamy poniżej kilka zdjęć, jak wyglądał dom kultury przed rozpoczęciem robót.

DSC08404.jpeg DSC08418.jpeg DSC08430.jpeg DSC08452.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas