Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Dodatkowe zajęcia w szkołach

Logotypy  - EFS.jpeg

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

 

W roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy do realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.„Wiedza to potęga” oraz ‘Czas na lepsze zapamiętywanie”.

W projektach uczestniczą wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy oraz oddział gimnazjalny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnikach. Projekt ma na celu poprawę efektywności kształcenia ogólnego  poprzez objęcie uczniów kompleksowym programem wsparcia w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania  na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) oraz tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie kwalifikacji nauczycieli przy wykorzystaniu innowacyjnej metody edukacyjnej „BYSTRZAK”.

W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, tablice do technik pamięciowych, do map myśli, rozwijające koncentrację, kreatywność, zestawy książek, płyty z muzyką, materiały plastyczne, zestaw do eksperymentów itp.

Zajęcia projektowe cieszą się dużą popularnością. Dzieci z ochotą uczestniczą w przeprowadzanych eksperymentach. Forma przeprowadzania zajęć okazuje się być trafną formą w przekazywaniu wiedzy uczniom.

 

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas