Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa budynku OSP na Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie.

jaune.jpeg herb województwa.jpeg Logo_PROW.jpeg

 

Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00058-6922-UM0800024/09 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323„ Odnowa i rozwój wsi”

W ramach projektu:
- wykonano nowy dach, ocieplenie i elewację
- odnowiono salę taneczną
- przebudowano sanitariaty z zapewnieniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych
- przebudowano istniejące zaplecze kuchenne w poziomie parteru na punkt wydawania
posiłków, zmywalnię oraz pomieszczenia na chłodziarki a także zaplecze gospodarcze
- przebudowano klatkę schodową na piętro
- adaptowano pomieszczenia na piętrze na salę wystawienniczą
-ogrodzono teren wokół budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych
- wyposażono obiekt w sprzęt AGD, meble, krzesła, stoły itp.

W wyniku realizacji projektu budynek został zmodernizowany i dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a ponadto został objęty wsparciem ze środków Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, iż inwestycja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

DSC05213.jpeg DSC05209.jpeg DSC05230.jpeg DSC05232.jpeg
DSC05608.jpeg DSC05619.jpeg DSC05683.jpeg  

 


 

Od lutego br. realizujemy projekt pn. „Przebudowa budynku OSP na Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323„ Odnowa i rozwój wsi”.

Do tej pory zostały wykonane prace ociepleniowe, elewacyjne, rozbiórkowe oraz dachowe. Wymieniona została stolarka okienna, a także ułożono płytki w sanitariatach oraz zapleczu przeznaczonym do wydawania posiłków.
Prace z dnia na dzień posuwają się coraz szybciej, a to powoduje że zmienia się wygląd całego budynku.

Realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

DSC00914.jpeg DSC00920.jpeg DSC09428.jpeg DSC09442.jpeg

 


W dniu 06 października 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu Wójt Gminy Rudniki podpisał z Marszałkiem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Przebudowa budynku OSP na Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323„ Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową jest to kwota 405 843 zł.
W dniu 08.02.2010r. podpisana została umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym COMPLEX BAU Mirosława Kołodziejczaka z Julianpola, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Obecnie przygotowujemy dokumenty do zawarcia aneksu do umowy w związku ze zmianami cen w kosztorysie ofertowym.

Przekazanie budynku wykonawcy nastąpiło w dniu 15.02.2010 r.

Rzeczowe zakończenie projektu do dnia 15.07.2010 r.

DSC05605.jpeg DSC05612.jpeg DSC05630.jpeg DSC05708.jpeg
DSC05716.jpeg


 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas