Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa dróg gminnych ul. Joanny Żubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach

Gmina Rudniki w 2017 roku w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych ul. Joanny Żubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach”. Inwestycję dofinansowano z budżetu państwa w wysokości 50% kosztów co stanowi kwotę 367 416,24zł. Całkowite wydatki projektu wyniosły 734 822,48zł.

Przebudowa obejmowała drogi o łącznej długości 1,017km. Elementy pasa drogowego przed inwestycją posiadały liczne nierówności, ubytki, wykruszenia krawężników.

W wyniku przebudowy podniesiono parametry techniczno – użytkowe dróg. Wykonano ścieżki rowerowe szerokości 1,5m i 2,0m o długości 805mb z kostki brukowej. Wymieniono krawężniki. Poprawiono odwodnienie drogi poprzez zabudowę dodatkowych wpustów drogowych korytek ściekowych, odmulono rowy, umocniono skarpy rowów płytami ażurowymi.

Na całej długości jezdni wykonano warstwy wyrównawcze i nowe nawierzchnie jezdni szerokości 5,0m. Przebudowano zjazdy z kostki brukowej i z kruszyw łamanych. Wyplantowano pobocza gruntowe i z kruszyw łamanych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej obejmujące wykonanie przejścia pieszo - rowerowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano oświetlenie przejścia.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas