Harmonogram zbiórki odpadów  komunalnych na rok 2019

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Gminny Program Ochrony Zabytków

Gmina Rudniki Uchwałą Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Rudniki w dniu 7 listopada 2017 r. przyjęła Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020. Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem samorządów. Cele i priorytety wyznaczone w programie wynikają zarówno z wymagań ustawowych, jak również podporządkowane są głównemu celowi działań samorządu, jakim jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gminy, prowadzącego do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Podporządkowane temu jest planowanie strategiczne gminy, które łączy problematykę społeczną, gospodarczą i przestrzenną.

W programie określone zostały cele strategiczne gminy:

 • stworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów,
 • zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców,
 • stworzenie kompleksowego systemu ochrony środowiska przed zagrożeniami,
 • rozwiązanie głównych problemów komunikacyjnych,
 • poprawa warunków mieszkaniowych oraz stanu technicznego zasobów gminnych,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne walorów przyrodniczych gminy.

Gminny program opieki nad zabytkami realizować będzie zatem tę sferę działań prorozwojowych, która ma na celu poprawę funkcjonowania materialnego dziedzictwa kulturowego decydującego w znacznym stopniu o zasobach i walorach gminy.

W obrębie gminy Rudniki znajdują się 3 obiekty architektury i budownictwa wpisane do Rejestru Zabytków:

 1. Bugaj Stary - dwór w zespole parkowym, koniec XVIII w. - wpisany do Rejestru Zabytków  pod poz. 395/83 z dnia 26.11.1983 r.
 2. Jaworzno – kościół parafialny p.w. św. Trójcy, XVI-XX w. - wpisany do Rejestru Zabytków pod poz. 937/67 z 30.12.1967 r.
 3. Żytniów – kościół parafialny p.w. św. Marcina, XVII w. - wpisany do Rejestru Zabytków pod poz. 490-XIV-63 z 12.08.1949 r. oraz 977/67 z dnia 30.12.1967 r.

Na terenie gminy ewidencją objęto 47 obiektów zabytkowych.

Zabytki wsi Bobrowa

 1. Dom nr 21
 2. Dom nr 23

Zabytki wsi Bugaj

 1. Bugaj Nowy – nr 23 A
 2. Bugaj Stary – dwór w zespole parkowym
 3. Bugaj Stary  – park podworski

Zabytki wsi Cieciułów

 1. Dom i budynek gospodarczy nr 3

Zabytki wsi Dalachów

 1. Dawna gospoda nr 214

Zabytki wsi Faustianka

 1. Cegielnia

Zabytki wsi Jaworzno

 1. Kościół parafialny p.w. św. Trójcy
 2. Dzwonnica koło kościoła
 3. Dawna plebania
 4. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki
 5. Szkoła
 6. Stacja kolejowa PKP
 7. Dom nr 8

Zabytki wsi Młyny

 1. Stacja kolejowa PKP
 2. Dom drewniany nr 30
 3. Piec wapienniczy

Zabytki wsi Rudniki

 1. Kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. św. Mikołaja
 2. Dzwonnica – kaplica koło kościoła
 3. Plebania
 4. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki
 5. Biblioteka Gminna, ul. Wojska Polskiego 12
 6. Dom, ul. Częstochowska nr 2
 7. Dom, ul. Częstochowska nr 15 i 15 B
 8. Dom, ul. Częstochowska nr 17 i 19
 9. Dom, ul. Częstochowska nr 21
 10. Dom, ul. Częstochowska nr 60
 11. Młyn motorowy ul. Traugutta
 12. Młyn motorowy, ul. Częstochowska
 13. Pomnik ku czci ofiar I i II wojny światowej, ul. Częstochowska , koło nr 2

Zabytki wsi Słowików

 1. Dom i komin cegielni, nr 11

Zabytki wsi Teodorówka

 1. Dom drewniany

Zabytki wsi Żytniów

 1. Kościół parafialny p.w. św. Marcina
 2. Dzwonnica koło kościoła
 3. Plebania
 4. Cmentarz rzymsko-katolicki
 5. Dawny cmentarz epidemiczny (choleryczny)
 6. Park podworski
 7. Dom drewniany nr  38
 8. Dom nr 130
 9. Dom drewniany nr 143
 10. Dom drewniany nr 163
 11. Dom drewniany nr 166
 12. Dom nr 169
 13. Dom drewniany nr 178 A
 14. Dom drewniany nr 200.

Załącznik:

Gminny Program Ochrony Zabytków

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas