Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

III nagroda w konkursie „ Partnerstwo bez granic”

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji znalazł się wśród laureatów konkursu „Partnerstwo bez granic”, w którym o miano laureata walczyli organizatorzy 42 inicjatyw realizowanych w województwie opolskim w roku 2009 we współpracy z partnerami zagranicznymi.

dyplom.jpeg

Komisja oceniając zgłaszane inicjatywy brała pod uwagę m.in. pomysłowość, innowacyjność , skalę uczestnictwa partnerów i uczestników zagranicznych, promocję inicjatyw oraz osiągnięte rezultaty. 

nagrodzeni.jpeg Nagrodzony projekt pn. FOLK FESTIWAL RUDNIKI-MOSTENKA zainicjował współpracę kulturalną partnerskich regionów w celu wzajemnego poznania kultury, obyczajów i tradycji mieszkańców gminy Rudniki i czeskiego Mikroregionu Mostenka.
Wspólne warsztaty, prezentacje twórczości ludowej i produktów kulinarnych pozwoliły na poznanie się, nawiązanie przyjaźni i wymianę doświadczeń na różnych płaszczyznach. Nawiązane kontakty są gwarancją kontynuacji przedsięwzięcia w latach następnych .

stauetka.jpeg Pamiątkową statuetkę i dyplom z rąk Marszałka Województwa Józefa Sebesty odebrali Wójt Gminy Andrzej Pyziak oraz dyrektor GOKSiR w Rudnikach Janina Pawlaczyk.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas