Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekordowy budżet na rok 2018

Rekordowy budżet na rok 2018

 

Budżet Gminy Rudniki na rok 2018 to budżet niezwykle ambitny. Po stronie wydatkowej po raz pierwszy przekracza on 42 mln zł, z czego niemal 32 %, czyli ok 13,5 mln zł stanowią wydatki o charakterze inwestycyjnym.
Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych jest możliwy do zrealizowania dzięki skumulowanej nadwyżce finansowej z lat ubiegłych, ale przede wszystkim, dzięki środkom finansowym, jakie udało nam się pozyskać na ten cel w formie różnego rodzaju dotacji i dofinansowań (ok. 6 mln zł).

W budżet roku 2018 wpisano aż 36 zadań inwestycyjnych. Ważniejsze z nich to:

 1. Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie
 2.  Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno-Mostki-Polesie
 3.  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaworzno Bankowe - Cieciułów
 4. Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Rudnikach
 5. Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego użytku ekologicznego Jaworek
 6. Przebudowa boiska w Mirowszczyźnie
 7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie
 8. Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach
 9. Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi
 10. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudnikach
 11. Zagospodarowanie parku w Rudnikach – II etap
 12. Liczne inwestycje z zakresu budowy oświetlenia ulicznego i dróg na terenie gminy – (droga Żytniów-Chwiły, droga dojazdowa w Mirowszczyźnie)
 13. Projekty w zakresie tzw. „Giełdy pomysłów”
 14. Wydatki inwestycyjne związane z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych w Żytniowie i Cieciułowie do nowych wymogów z zakresu ochrony p.poż.
 15.  W roku 2018 zamierzamy również rozpocząć kilka poważnych inwestycji, takich jak:
 • Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w Jaworznie

 

Sprawna realizacja budżetu będzie zależała w dużej mierze od rzetelności wykonawców, którzy zostaną wyłonieni w ramach zamówień publicznych do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.