Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze sprawy dla sołtysów i rad sołeckich

DSC00944.jpeg W dniu 06.05.br. odbyło się już po raz trzeci coroczne spotkanie z sołtysami i radami sołeckimi. Poruszano tam wiele istotnych tematów dla naszych sołectw. Spotkanie prowadził wójt Andrzej Pyziak.

Na początku dokonano podsumowania Gminnego Programu Odnowy Wsi. Iwona Napieraj – pracownik urzędu gminy zaprezentowała przedsięwzięcia, które zostały wykonane w poszczególnych wsiach w roku 2009 w ramach odnowy wsi. Następnie Pani Jolanta Wartak – Kierownik Biura LGD Górna Prosna poinformowała wszystkich o możliwościach dofinansowania dla przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające w naszej gminie.

W kolejnym etapie spotkania wójt dokonał podsumowania roku 2009. Przedstawił jakie planowane przedsięwzięcia udało się zrealizować, a jakich nie mogliśmy wykonać i dlaczego. Ta część spotkania pobudziła zgromadzonych do zadawania pytań. Trzeba jednak podkreślić, że pojawiały się tu zarówno prośby, jak i podziękowania za wykonanie pewnych zadań.

DSC00955.jpeg Po tej dyskusji pani Jolanta Kubat – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej przedstawiła wyniki przeprowadzonych ankiet dotyczących usług komunalnych w zakresie dostarczania wody i oczyszczania ścieków. Na 1200 ankiet przekazanych w teren wróciło do urzędu ok. 300. Z ankiet tych wynika, że mieszkańcy dobrze oceniają zarówno jakość wody, jak i usług w zakresie oczyszczania ścieków. Jednym z ważniejszych wniosków wynikających z tego badania jest również to, że ok. 40% badanej grupy po informacje sięga na stronę WWW.rudniki.pl. Tak więc wszelkie bieżące informacje nt. awarii czy tez aktualnych spraw komunalnych będą pojawiały się w zakładce EKO-Rudniki.

Na zakończenie spotkania pani Janina Pawlaczyk – Dyrektor domu kultury poinformowała wszystkich o najbliższych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w gminie.

Wprawdzie na spotkanie przybyło wiele osób, za co wójt serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym, jednak wiele sołectw nie wzięło udziału w spotkaniu. I tak nie było przedstawiciela: Bobrowy, Bugaja, Faustianki, Jaworzna, Jelonek, Julianpola, Kuźnicy, Mirowszczyzny, Mostek, Młynów, Porąbek.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas