Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa strażnicy OSP w Żytniowie na Wiejskie Centrum Kultury

info do biuletynu.jpeg

W dniu 30.08.2010 roku Gmina Rudniki zawarła z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie Nr 00021-6930-UM083002809 projektu pn. „Przebudowa częściowa strażnicy OSP w Żytniowie na Wiejskie Centrum Kultury” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”.

W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 14.07.2010 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. Wykonawcą jest firma MALTABUD sp. jawna Bogdan Wełna i Zbigniew Wełna z Wielunia. Wartość robót budowlanych zamyka się kwotą 533.986,79 zł netto tj. 651.463,88 zł brutto. Zakończenie robót według umowy Nr OR 342/341-PN-9/2010 nastąpi 30.04.2011 roku.

W ramach projektu zostanie kompleksowo zmodernizowana remiza OSP i zaadaptowana na Wiejskie Centrum Kultury.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Żytniów poprzez utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury”.

Widać już postęp w pracach, ponieważ zostały wykonane:
- ocieplenie budynku,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- nowe pokrycie dachowe wraz z wymianą wiązania,
- częściowo roboty instalacyjne: elektryczne i wod.-kan.

Na efekt końcowy musimy jeszcze poczekać. Na pewno budynek będzie wyglądał atrakcyjnie i przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej wsi Żytniów.

Zytniów.jpeg Zytniów.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas