Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

NIE SPALAJ ŚMIECI W DOMOWYCH PIECACH!!!

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, iż obowiązuje

USTAWOWY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ W PIECACH DOMOWYCH!!!

Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz zdrowiem!!! Trujesz dzieci, skazując je na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie.

Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie!!!

Zdrowie człowieka jest ściśle powiązane ze stanem środowiska tj. z jakością jego trzech podstawowych elementów – gleby, wody oraz powietrza. Ich właściwy stan zależy w dużej mierze od nas samych. Nie możemy więc dobrze i bezpiecznie funkcjonować bez dbałości o środowisko naturalne, w tym nasze bezpośrednie otoczenie.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają Twoje najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię.

Spalając plastikowe butelki i folie, opony, buty i inne tworzywa sztuczne wytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny - kwaśne deszcze. Dlatego spożywasz zatrute mleko, jaja, mleko, warzywa i owoce.

PAMIĘTAJ!!

ZA PALENIE ŚMIECI GROZI GRZYWNA W WYSOKOŚCI DO 5000 zł.

CZAS SKOŃCZYĆ Z TOLEROWANIEM SPALANIA ŚMIECI PRZEZ SĄSIADÓW!!!

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie informujemy, że funkcjonariusze Policji mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.

Przypominamy, że:

Ilość produkowanych przez nas śmieci, co roku wzrasta. Musimy ograniczać ich powstawanie. Wybieraj produkty w opakowaniach wielorazowych. Około 60 % wytwarzanych przez nas odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania. Segreguj je. Odzyskując cenne surowce oszczędzasz pieniądze, zdrowie i środowisko.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas