Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki - ZAKOŃCZONA

PSZOK logo.png

 

”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki”

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0005/17

 

Beneficjent:  Gmina Rudniki

 

Projekt otrzymał dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość  projektu 602 079,79

Dofinansowanie z EFRR – 407 867,13

 

Zakończyła się budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki.

W ramach projektu:

  • wybudowano nową nawierzchnię asfaltową placu magazynowego,
  • wykonano kanalizację deszczową placu magazynowego poprzez zamontowanie zbiornika na deszczówkę wraz z separatorem substancji ropopochodnych,
  • wykonano ogrodzenie terenu wraz z brama wjazdową,
  • wyremontowano budynek administracyjno-magazynowy,
  • wybudowano oświetlenie zewnętrzne składające się z trzech lamp hybrydowych zasilanych energią słoneczną i energią wiatru,
  • wykonano monitoring obiektu,
  • wyposażono punkt w wagę, pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych,

 

Dodatkowo w jednym z pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym utworzony zostanie punkt przyjmowania rzeczy używanych, niestanowiących odpadów w celu ponownego ich użycia, tzw. „kącik rzeczy używanych” gdzie właściciel będzie mógł zostawić przedmiot typu: sprzęt AGD, sprzęt IT, narzędzia, sprzęt rekreacyjny, sportowy, zabawki, urządzenia gospodarstwa domowego. Przyjęcia przedmiotów będzie dokonywał pracownik operatora obsługującego PSZOK. Przedmioty o wartości użytkowej – jeszcze nie odpadów, będzie można przejąć i wykorzystać na własne potrzeby.

 

Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki od 1 stycznia 2019r. zostanie przekazane, wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego, Operatorowi Systemu Zbierania i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Gminie Rudniki.

Punkt czynny będzie:

- w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 11:00 – 19:00

- w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 października do 31 marca w godz. 8:00 – 16:00

- w każdą 1 sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 14:00.

 

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDĄ ODBIERANE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH:

- szkło w tym kolorowe i bezbarwne

- papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, detergenty zawierające substancje niebezpieczne

- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte opony (od samochodów osobowych)

- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

-odpady z drewna

 

 

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas