Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Uroczyste otwarcie przedszkola w Rudnikach

logo_FE-kwitnace_herb_UE.jpeg

W dniu 6.11.2018 r. nastąpiło otwarcie budynku przedszkola po byłym ośrodku zdrowia w Rudnikach.

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Rudniki, Radni Gminy Rudniki, Sołtysi oraz zaproszeni goście.

W pierwszej kolejności głos zabrał gospodarz gminy Andrzej Pyziak, dziękując radnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. W szczególności podziękował Wykonawcy - firmie BATOREX z Krzepic, za rzetelne i terminowe wykonanie inwestycji, inspektorom za prowadzony nadzór (głównemu inspektorowi - Jarosławowi Adamusowi) oraz projektantowi - Przemysławowi Zawadzkiemu z Byczyny.

Następnie głos zabrała Dyrektor Przedszkola Barbara Wójcik, dziękując w imieniu swoim, pracowników przedszkola i rodziców za przekazanie wspaniałego obiektu, dostosowanego do najnowszych wymogów i norm. Za przyjazny budynek, w którym nie braknie miejsca na zabawę.

Po wypowiedziach nadszedł czas na przecięcie wstęgi przez Wykonawcę w osobie Eugeniusza Batora, Barbarę Wójcik, Edwarda Gładysza Przewodniczącego Rady Gminy, Andrzeja Pyziaka.

Poświęcenia budynku dokonał ks. Krzysztof Błaszkiewicz, proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Rudnikach.


Ważne informacje dotyczące inwestycji:

  • obiekt powstał na miejscu byłego ośrodka zdrowia w Rudnikach, który od ponad dwóch lat był nieużytkowany (posiadający dogodną lokalizację i liczne miejsca parkingowe w promieniu kilkudziesięciu metrów),
  • obiekt w niedalekiej przyszłości przylegać będzie do nowoczesnego placu Centrum Przesiadkowego w Rudnikach,
  • dla dzieci wydzielono i wybudowano plac zabaw o bezpiecznej powierzchni poliuretanowej,
  • przeszedł gruntowną przebudowę, w tym głęboką termomodernizację której celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów zużycia energii jak również redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery (ocieplono ściany, posadzki, stropodach, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zastosowano oświetlenie energooszczędne LED, wykonano grawitacyjną wentylację z odzyskiem ciepła, zainstalowano „Zieloną ścianę” od strony południowo-wschodniej budynku,
  • zastosowano nowoczesne technologie (wideofon uniemożliwiający wejście osób nieuprawnionych, system antywłamaniowy, specjalny system sygnalizacyjny w WC dla osób niepełnosprawnych),
  • wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,
  • powierzchnia użytkowa – ponad 420 m2, na którą składają się m.in. 3 duże sale dla dzieci (każda z nich posiada odrębne pomieszczenia WC), pomieszczenie jadalni, zmywalni, kuchni, pomieszczenie nauczyciela, pomieszczenia techniczne i sanitariaty dla personelu.

Mamy nadzieję, że obiekt przedszkola przypadnie do gustu również najmłodszym i każdego dnia z uśmiechem na twarzy uczęszczać będą do swojego nowego przedszkola. W najbliższym czasie podejmowane zostaną czynności związane z wyposażeniem budynku do przyjęcia dzieci.

 

 

Wartość zadania (robót budowlanych, wykonania tablicy informacyjnej, niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie): 1.897.646,98 zł

Dofinansowanie: 499 966,18 zł

 

Projekt „Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach” (nr projektu RPOP.03.02.01-16-0013/17, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna,  Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego).

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas