Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

zdj.jpeg

zdj1.jpeg

 

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU I ZAPLANUJ
SWOJĄ PRZYSZŁOŚC!

Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

  • Uczestnikami projektów mogą być osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, z następujących grup:

 

- osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą,

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracując, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

  • Projekt jest skierowany wyłącznie do osób młodych z obszaru województwa opolskiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
 

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

   

Wydział Inormacji, Promocji i Pomocy Technicznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25c

45 – 315 Opole

Tel. 77 44 16 754

email: u.pyka@wup.opole.pl

                                                                                                                                                                                               

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas