Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

Rudniki, 2019-02-20

OŚZP .6733.6.2019                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek

 

TAURON Dystrybucja S.A

Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

 

zostało wszczęte w dniu 13.02.2019 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na:

 

budowie ziemnego kabla energetycznego średniego napięcia oraz wymianie słupa średniego napięcia w miejscowości Jaworzno na działkach oznaczonych nr ewid. gr.: 822, 837, 821a, 821, 565, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 3 (tel 0-34 3595072 wew. 20) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

           WÓJT

/-/ Grzegorz Domański

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas