Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa drogi gminnej Nr 101046 O Żytniów – Żurawie.

herb województwa1.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nazwa projektu :
Przebudowa drogi gminnej nr 101046 O Żytniów – Żurawie.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
Oś priorytetowa Transport
Działanie Infrastruktura drogowa
Poddziałanie Drogi lokalne

Wartość projektu 997 842,31 zł
Projekt współfinansowany w 85% - kwota 848 165,96 zł - ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

W ramach projektu wykonano podbudowę tłuczniową i nawierzchnię asfaltową na drodze o długości 2,816 km wraz z odwodnieniem, poboczami i mijankami.

Realizacja projektu przyniosła wymierne korzyści w postaci poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwiększenia atrakcyjności terenów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych oraz skrócenia czasu przejazdów.

Stan drogi przed realizacją projektu:

Droga Zytniów,28.11.2008 005.jpeg

Droga Zytniów,28.11.2008 010.jpeg Droga Zytniów,28.11.2008 011.jpeg

Droga po zakończeniu realizacji projektu:

DSC00441.jpeg DSC00454.jpeg DSC00461.jpeg DSC00467.jpeg
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas