Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

XV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin

Gmina Rudniki została nagrodzona w XV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Jest to jedna z największych imprez sportu masowego w Polsce. Została po raz pierwszy rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Gmina Rudniki jako jedyna gmina z województwa opolskiego została wyróżniona w skali kraju V miejscem w grupie III. Grupa trzecia to kategoria, w której biorą udział gminy posiadające od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców. W sumie startujących w XV Turnieju Miast i Gmin klasyfikowano w sześciu następujących grupach:

I do 5 tys. mieszkańców
II od 5 do 7,5ts. Mieszkańców
III od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców
IV od 15 do 40 tys. mieszkańców
V od 40 tys. do 100tys. mieszkańców
VI ponad 100 tys. mieszkańców

europejski tydzien sportu.jpeg

Kryterium decydującym o zajętym miejscu przez dane miasto lub gminę było porównanie osób startujących w turnieju do liczby osób zamieszkujących gminę oraz procentowego udziału środków budżetowych przeznaczonych na kulturę fizyczną (bez inwestycji) w stosunku do całego budżetu miasta lub gminy na rok 2009. Pozycja naszej gminy w tym turnieju wynika z zaangażowania wielu osób m.in. dyrektor GOKSiR Janiny Pawlaczyk, Romana Pinkosza – nauczyciela wychowania fizycznego z PSP Dalachów, a także pozostałych szkół i przedszkoli z terenu gminy Rudniki, UKS-ów Dalachów i Jaworzno, jednostek OSP oraz Stowarzyszenia Integrującego Miejscowości: Jaworzno, Julianpol, Mirowszczyna, Mostki, Polesie, Słowików „Razem Raźniej”. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej i zajmiemy jeszcze wyższą pozycję, bo przecież sport to zdrowie. 

nagroda sport.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas