Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Światowy Dzień Wody

„Dostęp do wody dla wszystkich” 

tak brzmi motto tegorocznego Światowego Dnia Wody, który to dzień obchodzony będzie 22 marca.

Dzień Wody.gif

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Motto tegorocznego Światowego Dnia Wody zwraca uwagę na fakt, że współcześnie miliardy ludzi nadal żyją bez bezpiecznej wody. Zmarginalizowane grupy - kobiety, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, osoby niepełnosprawne i wiele innych - są często pomijane i czasami spotykają się z dyskryminacją, ponieważ próbują uzyskać dostęp do bezpiecznej wody, którą potrzebują, i zarządzać nią. Ten Światowy Dzień Wody, dotyczy rozwiązania problemu związanego z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wiele osób pozostaje w tyle.

Parę informacji na temat zasobów wody

Wydaje się że na Ziemi jest mnóstwo wody. Każdy kto uczył się biologii pamięta zapewne, że krąży ona w obiegu zamkniętym i nigdy nie powinna się wyczerpać. Tymczasem sytuacja jest znacznie mniej wesoła. Czysta, słodka woda, nie jest wszędzie na świecie równie łatwo dostępna jak mogłoby nam się wydawać kiedy odkręcamy kran.

Woda pokrywa ponad 70% powierzchni naszej planety, ale tylko zaledwie 3% całkowitej objętości wody na ziemi to woda słodka. Wody słodkie w 68% zmagazynowane są w lodach i lodowcach. Pozostałe 30% wód słodkich znajduje się pod ziemią. Powierzchniowe zasoby słodkiej wody , w rzekach czy jeziorach, wynoszą około 93 000 km3, co stanowi zaledwie 0,007% całkowitych zasobów wodnych ziemi.

Tylko niespełna 1% zasobów wodnych świata to woda pitna, która może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych albo do produkcji żywności.

Warto wiedzieć, że Polska jest jednym z najuboższych w zasoby wodne krajów Europy. Polska ma zasoby wodne porównywalne z Egiptem. Cechuje je duża zmienność sezonowa i nierównomierność rozmieszczenia terytorialnego. Obszar deficytu wód powierzchniowych ocenia się na 38% powierzchni kraju, a średni poziom wód gruntowych w ciągu ostatnich 30 lat obniżył się o dwa do trzech metrów. Jednocześnie rozbudowująca się infrastruktura mieszkaniowa, rozwijający się przemysł i produkcja  generuje znaczny wzrost na jej zapotrzebowanie.

Małe zmiany, duży efekt

Źródła głębinowe wyczerpują się szybko, a odnawiają bardzo powoli. Co więcej, wiele z nich traci przydatność do użytku jeśli zostanie zanieczyszczona przez ścieki, nawozy czy pestycydy. Dostęp do wody staje się coraz bardziej ograniczony, przez co również kosztuje ona coraz więcej. Niezależnie od tego, czy pragniesz wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko, czy też bliska jest Ci idea zaoszczędzenia co miesiąc pewnej kwoty, Światowy Dzień Wody jest dobrą okazją, by poczynić w swoim życiu choćby drobne zmiany i uświadomić sobie, że niewielkie codzienne decyzje mogą wywołać wielki efekt.

Co możesz zrobić?

  • Weź prysznic zamiast kąpieli
  • Zakręcaj wodę podczas mycia zębów
  • Uszczelnij krany
  • Napraw/wymień spłuczkę w toalecie
  • Przemyśl zakup zmywarki, zmywaj przy całkowicie wypełnionym urządzeniu, korzystaj z programów oszczędzających wodę i energię.
  • Pierz przy całkowicie wypełnionej pralce
  • Zbieraj deszczówkę
  • Nie używaj wody do rozmrażania potraw
  • Wymień baterie na jednouchwytowe
  • Wyposaż krany w perlatory
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas