Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Konkurs PRZYJAZNA WIEŚ

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła we wrześniu konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Gmina Rudniki zgłosiła do konkursu projekt pt. ”Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-turystyczno-sportowego w Rudnikach”, które było współfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Nasz projekt został oceniony przez Komisję Konkursową bardzo wysoko i zajęliśmy w Województwie Opolskim II miejsce.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Jarnołtówku podczas corocznego spotkania liderów odnowy wsi Województwa Opolskiego. Nagrodę dla Gminy Rudniki odebrali Iwona Napieraj i Adam Wiktor – pracownicy Referatu Promocji Urzędu Gminy w Rudnikach.

- Tym bardziej było nam przyjemnie odebrać tę nagrodę dla gminy, że byliśmy bezpośrednio zaangażowani w pisanie wniosku, realizację zadania i jego rozliczenie, a w konsekwencji również przygotowanie formularza konkursowego „Przyjazna wieś”. – mówi Iwona Napieraj – Wspaniale, że nasze starania zostały docenione również w konkursie wojewódzkim. Poza tym myślę, że należy uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, gdyż przez takie działania budujemy dobry wizerunek naszej gminy.

Podczas uroczystości była okazja do zaprezentowania swojej gminy wszystkim uczestnikom spotkania (ok. 100 osób). Prezentacji dokonał Adam Wiktor, który podczas pokazu multimedialnego przedstawił walory i osiągnięcia gminy Rudniki.
Choć, można by powiedzieć, że jest to niewielki sukces, ale nawet te małe, drobne sprawy trzeba dostrzegać i cenić. Na pewno będziemy uczestniczyć w kolejnych podobnych konkursach i mamy nadzieję, że osiągniemy kolejne sukcesy. 

Przyjazna Wies nagroda.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas