Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skok w nowoczesność

Brak opisu obrazka

Funkcjonalność i ład przestrzenny, tak w skrócie określić można nową inwestycję dot. „Przebudowy Centrum Przesiadkowego w Rudnikach”.

Rozpoczęto odliczanie do uruchomienia Centrum Przesiadkowego w Rudnikach. Zakończono wszelkie roboty budowlane, trwa obecnie procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
W najbliższym czasie mieszkańcy naszej gminy oraz podróżni korzystać będą z nowoczesnego Rudnickiego obiektu. Powstała bowiem funkcjonalna infrastruktura, i dogodne miejsce odpoczynku dla oczekujących. Zacznijmy jednak od samego początku, czyli zaistniałych zmian. Na miejscu starej, przeszklonej wiaty powstał murowany budynek, poczekalni chroniący podróżnych przed chłodem oraz okazałe zadaszenia wiat, z konstrukcji klejonego drewna. Zamiast niszczejącego asfaltu placu manewrowego, kostka betonowa układana na podłożu betonowym – zapewniająca wytrzymałość podłoża na ok. 50 lat. Stare toalety zastąpiono nowymi,  dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych a także kobiet z dziećmi. Cały plac doświetla energooszczędne oświetlenie LED. To jednak nie wszystko! Mamy również elektroniczną informację dla podróżnych: dwa urządzenia informujące o rozkładach jazdy, aktualnej pogodzie czy istotnych komunikatach dla mieszkańców. A co jeszcze? Przede wszystkim strefa relaksu – oczekiwania, tj. plac wyposażony w ławki, ozdobne nasadzenia i kolorową fontannę. Powstały niezbędne miejsca parkingowe, w tym wiata dla rowerów. Wszystko to z myślą o dbałość naszego środowiska naturalnego, m.in. poprzez liczne korzystanie z komunikacji publicznej przy jednoczesnej rezygnacji z indywidualnego środka transportu.
 

Wartość robót budowlanych: 2.199.240 zł

Dofinansowanie: 1.845.000 zł

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka