Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

KOMUNIKAT

Informujemy o naborze wniosków z zakresu dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rudniki w 2019 roku. 

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Rudniki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu.

 Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów. Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

 Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !!!

            Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 25.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, sekretariat (I piętro) na formularzu wniosku, dostępnym w urzędzie i na stronie internetowej www.rudniki.pl – zakładka ogłoszenia, komunikaty.
Załączniki:
DOCXWniosek 2019.docx
DOCZalacznik nr 1.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
DOCRodo.doc
 

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Rudniki
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

.
W przypadku, gdy wniosek Gminy Rudniki nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 25

                    

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas