Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Aktywny Lider

Aktywny Lider

Rozpoczynamy kolejną edycje projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi.

Niniejszy artykuł chcemy poświęcić dla podkreślenia w głównej mierze trudnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Zaczniemy więc od tego, że społeczna działalność liderów lokalnych grup odnowy wsi jest bardzo trudna i wymaga dużego zaangażowania osobistego w to, aby w poszczególnych miejscowościach powstało coś naprawdę fajnego.  

W dniu 31.05.2019 roku Wójt Gminy Rudniki zatwierdził złożone wnioski przez 9 Grup Odnowy Wsi na łączną kwotę w wysokości 108.615,10 zł. Wcześniej wnioski zostały sprawdzone przez pracowników urzędu i dokładnie przeanalizowane przez komisję powołaną ds. oceny tych wniosków.

W roku 2019 następujące miejscowości będą realizowały przedsięwzięcia na rzecz swoich mieszkańców:

  • Bobrowa – Remont w Chacie Drwala i Strażaka wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej;
  • Mostki – Kreowanie lokalnego Centrum Kultury i Sportu przy Sołeckim Domu Spotkań w Mostkach – etap II;
  • Julianpol – Zagospodarowanie centrum spotkań mieszkańców Julianpola „Julianka” etap III;
  • Bugaj - Modernizacja placu zabaw – etap V;
  • Młyny – Zagospodarowanie oraz doposażenie placu przy zalewie w Młynach – etap II;
  • Łazy – Zagospodarowanie Zielonego Klubu – etap VII;
  • Jaworzno – Ogrodzenie placu przy Sołeckim Centrum Integracji w Jaworznie oraz doposażenie kuchni;
  • Dalachów – Wykonanie systemu wentylacji w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie. Etap I;
  • Żytniów – Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Żytniowie – etap II.

Zanim jednak wniosek jest poddany ocenie i złożony w odpowiednim terminie w urzędzie, lider odnowy wsi musi go skrupulatnie wypełnić. Na to potrzeba na pewno kilku dni pracy, ze względu na fakt, że zanim cokolwiek wpisze się w formularz wniosku trzeba zbadać rynek, czyli sprawdzić, co ile kosztuje, gdzie jest dostępne i gdzie taniej usługę lub produkt można zakupić. Kosztuje to wiele godzin pracy, energii i czasu często kosztem rodziny i własnych obowiązków.

Kiedy kończy się etap składania, a później oceny wniosku, to zaczyna się etap realizacji. To kolejne wyzwanie, bo niejednokrotnie jest to działanie w pojedynkę. Dlatego też, bardzo apelujemy do członków grup odnowy wsi, aby wspierali swoich liderów, pomagając im w działaniach na rzecz swoich miejscowości. Muszą to być osoby chętne do pracy. Rola Lidera polega na zachęceniu do wspólnego działania, integrowaniu i przekonywaniu ludzi do wspólnej pracy.

Kiedy powstanie już to, co było pierwotnie wpisane we wniosku i widać namacalne efekty pracy można stwierdzić: Udało się! Powstało i wreszcie koniec! No, ale niestety nie dla Lidera, który jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji i rozliczenia każdej przysłowiowej złotówki. Potem kontrola w terenie i dopiero wtedy można powiedzieć, ze lider zakończył swoją pracę.

Praca liderów jest często niedoceniana przez mieszkańców. Zdarza się również krytyka jego działań. Pamiętajmy, że funkcja Lidera jest wyłącznie funkcją społeczną i nie dostaje się za nią żadnego wynagrodzenia. W takim przypadku przysłowiowym wynagrodzeniem jest dobrze wykonana praca i dobre słowo od swoich mieszkańców. To co powstaje mozolnie, rok w rok – to przecież dla nas wszystkich: dla starszych, młodzieży czy tych najmłodszych.

Życzymy powodzenia w realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów proszę o kontakt z pracownikami urzędu gminy. Na pewno wspólnie znajdziemy jakieś dobre rozwiązanie problemów tak, aby zaplanowane przez Was przedsięwzięcia doprowadzić do pomyślnego końca.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas