Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Zapytanie ofertowe

Logo CHW.jpeg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie.

 

W załączeniu znajdują się:

  1. Zapytanie ofertowe wraz z  formularzem oferenta oraz Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  2. Rysunki poglądowe
  3. Przedmiar.

 

Oferty sporządzone na załączonym formularzu należy przesłać lub osobiście doręczyć do Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: do dnia 18.07.2019 r. do godz. 16:00. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

PDFZapytanie ofertowe OSP Dalachów.pdf

PDFPrzedmiar.pdf

PDFS22BW-5e19071009110.pdf

JPEGdalachówremiza_2.jpeg

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego: 

PDFS22BW-5e19072510570.pdf

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas