Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Perspektywicznie w przyszłość

W dniu 13.07.2019 roku zostały wymienione oprawy oświetleniowe na kompleksie boisk ORLIK w Rudnikach. Decyzję podjęto na podstawie kalkulacji oszczędności energetycznej budynku, oceny technicznej stanu lamp oraz sytuacji na rynku energii elektrycznej.

Wysoki stopień zużycia istniejącego oświetlenia i coraz liczniejsze awarie skłoniły do podjęcia proekologicznego, a zarazem ekonomicznego działania. Ekonomicznego ze względu na wysoką energochłonność starych lamp - zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, koszt oświetlenia na obiekcie po wymianie spadnie o około 28%. Biorąc pod uwagę wyłącznie opłatę za energię elektryczną (a pamiętać należy również o kosztownych naprawach, gdzie konieczność jednorazowego użycia tzw. zwyżki to koszt minimum kilkuset złotych) niniejsza inwestycja zwróci się w ciągu najbliższych lat.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na zastosowane materiały, a cały koszt zamknął się w kwocie 21.352,80 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

Oczywiście nie jest to jedyne ekologiczne działanie gminy. A jest ich sporo – począwszy od centrum przesiadkowego, gdzie zastosowano ekologiczne oświetlenie LED, poprzez systematycznie prowadzony program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Proekologiczne działania uwzględniono także w ogłoszonym przetargu na utworzenie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi oraz zapytaniu ofertowym dotyczącym remontu sali spotkań w Sołeckim Centrum w Dalachowie, w których uwzględniono energooszczędne oświetlenie. We wrześniu br. gmina złoży wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w Rudnikach i Jelonkach. Ponadto, w najbliższym czasie na terenie powstałego parku w Żytniowie i placu spotkań „Julianka” w Julianpolu, zamontowane zostaną łącznie 2 szt. lamp parkowych solarnych oraz 1 szt. lampy solarno-hybrydowej.

W okresie jesiennym tego roku Gmina Rudniki wykona oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie, umożliwiając korzystanie z obiektu do późnych godzin nocnych.

Orlik2.jpeg Orlik3.jpeg Orlik nocą.jpeg

Korzyści wynikające z wymiany opraw oświetleniowych na ORLIKU w Rudnikach:

  • ochrona środowiska (mniejsza emisja zanieczyszczeń),
  • niższe zużycie energii elektrycznej,
  • zwrot kosztów modernizacji w perspektywie najbliższych lat,
  • większa wytrzymałość zastosowanych lamp, jaśniejsza barwa,
  • poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas