Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Rudniki przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rudniki
Nr 13.2013 z dnia 05.02.2013 r.
 

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Lp
Nieruchomość obejmująca działki nr k.m.
Położenie nieruchomości
KW
działek
Pow.
w ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Opis nieruchomości
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2
Cena wywoławcza bez podatku VAT
1
181/9
k.m.1
Dalachów
OP1L/000
28855/2
0,4193
Strefa osadnicza produkcyjno-usługowa, ozn. – O.PU, w terenach istniejących obiektów produkcyjnych i składowych.
Działka w kształcie wieloboku. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i wodociągową, położona przy drodze utwardz. Zabudowana budynkiem produkcyjno-gospodarczym z zapleczem administracyjno – socjalnym, budynkiem garażowo – magaz oraz budynk. gospodarczym.. Przez działkę biegnie napowietrzna linia 15Kv.
21.03.2013 r.
72 000,00
2
281
k.m.5
Żytniów
OP1L/000
52855/9
0,7900
Strefa gospodarcza, produkcyjno -usługowa, ozn. G.PU, tereny gruntów rolnych produkcyjnych przeznaczonych do rozwoju obiektów produkcyjnych i składowych.
Działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, przylegająca do drogi polnej utwardzonej, w odległości 60 m od asfaltowej drogi gminnej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
21.03.2013 r.
38 000,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rudniki
Nr 13.2013 z dnia05.02.2013r.

W Y K A Z
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
 

 

LP

Adres lokalu

Nr

działki i KW

Pow.

lokalu w m2

Opis lokalu

Przeznaczenie

lokalu

Wywoławcza wysokość stawki czynszu netto (zł/m2 )

Termin wnoszenia opłat

Okres najmu

1

Rudniki

ul.Targowa 2

76

KW 28683

31,92

Lokal użytkowy oznacz. nr 6.1, ściany wytynkowane, podłoga betonowa, drewniana brama wjazdowa i dwa okna

działalność usługowo - handlowa

200,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lata


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rudniki

Nr 13.2013 z dnia 05.02.2013 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Lp

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowa- nia

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

1

311/3

Cieciułów

31150

0,0903

ŁIII - 0,0903

strefa niezurbanizowana rolno - leśna

20,00

3 lata

30.06 każdego roku

2.

1

277

Cieciułów

26281

0,2850

RIVa - 0,1000

RV - 0,0410

RVI - 0,1440

strefa niezurbanizowana rolno - leśna

40,00

j. w.

j. w.

3.

1

675

642/1

642a

Jaworzno

53550

53611

53611

0,0300

0,0780

0,0170

PsV – 0,0300

PsV – 0,0780

PsV – 0,0170

strefa niezurbanizowana rolno – leśna chroniona

20,00

j. w.

j. w.

4.

1

477

Julianpol

54639

0,1650

RIVa – 0,0740

PsIV – 0,0330

B/RIVa–0,0580

strefa niezurbanizowana rolno - leśna

20,00

j. w.

j. w.

5.

1

375/3

Słowików

51823

0,5180

RV – 0,4070

PsIV – 0,0900

PsV – 0,0210

B/RV – 0,0560

strefa niezurbanizowana rolno – leśna rekreacyjna

60,00

j. w.

j. w.

6.

2

148

Żytniów

33307

0,4700

ŁV – 0,4700

strefa niezurbanizowana rolno – leśna rekreacyjna

90,00

j. w.

j. w.

7.

2

267

Żytniów

52855

0,5300

RIVa-0,1000

RIVb-0,2900

RV-0,1400

strefa niezurbanizowana rolno – leśna

100,00

j. w.

j. w.

8.

5

73

Żytniów

52855

1,4200

RVI-1,4200

strefa niezurbanizowana rolno – leśna

250,00

j. w.

j. w.


 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas