Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

XII sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 15 października 2019 roku (wtorek)  o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach odbędzie się XII sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Rudniki.

5. Podjęcie uchwały:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Healthier School” w ramach programu Erasmus+, akcja Partnerstwa strategicznego szkół– projekt uchwały Nr XII/79/2019;

b/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – projekt uchwały Nr XII/80/2019;

c/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – projekt uchwały Nr XII/81/2019;

d/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – projekt uchwały Nr XII/82/2019;

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora – projekt uchwały Nr XII/83/2019;

f/ w sprawie przyjęcia programu pn. „ Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki” - projekt uchwały Nr XII/84/2019;

g/ w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw, parków oraz kompleksu boisk „ Moje Boisko Orlik 2012” – projekt uchwały Nr XII/85/2019;

h/ w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – projekt uchwały Nr XII/86/2019;

i/ w sprawie wyboru ławnika – projekt uchwały Nr XII/87/2019;

j/ w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudniki – projekt uchwały Nr XII/88/2019;

k/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr XII/89/2019;

l/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku „ – projekt uchwały Nr XII/90/2019;

m/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt uchwały Nr XII/91/2019.

6. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Transmisja posiedzenia Rady Gminy Rudniki będzie dostępna pod adresem:
https://www.youtube.com/user/ugrudniki/live

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas