Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Zgłaszanie planowanych upraw maku i konopi włóknistych

Wszystkich rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2020 r. prosimy o zgłaszanie powierzchni planowanych upraw w terminie do 20 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 7 na parterze w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej podając swoje dane osobowe i powierzchnię planowanych upraw.

Informujemy, że uprawy mogą być prowadzone na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego,  przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności w zakresie skupu przedmiotowych roślin.

Dodatkowo wymagane jest zezwolenie na uprawę wydane przez Wójta Gminy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 7, lub pod nr tel. 34 3595072 wew. 26, e-mail:komunalny@rudniki.pl.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas