Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne

W naszym domowym kubełku pojawiają się bardzo różne odpady, które przestały być dla nas użyteczne. ODPADY NIEBEZPIECZNE, których jest tak mało – 1% są jednak bardzo dużym problemem, ponieważ zagrażają naszemu zdrowiu jak też trują nasze środowisko. Odpady te, dla naszego dobra , nie powinny trafić na wysypisko wraz z innymi.
 

 • zużyte baterie np. zawierają metale ciężkie takie jak, kadm, ołów, rtęć, które są toksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin,
 • akumulatory samochodowe zawierają toksyczny dla człowieka ołów i silne kwasy,
 • pozostawione na polu opakowań po środkach chemicznych używanych w rolnictwie może doprowadzać do skażenia gleby i wód gruntowych,
 • jeden litr przepracowanego oleju usunięty do wody może skazić setki tysięcy litrów wody!,
 • freon ze starej lodówki uszkadza powłokę ozonową Ziemi, która chroni nas przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych,
 • azbest usuwany w czasie remontów domów i instalacji jest silnie rakotwórczy.

Nie nadają się one w większości do ponownego wykorzystania i powinny być składowane w specjalnie zabezpieczonych miejscach lub unieszkodliwiane w specjalnych zakładach.

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych to przede wszystkim:

 1. baterie i akumulatory ołowiane,
 2. detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 3. odczynniki fotograficzne,
 4. farby, tusze, farby drukarskie, różne lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 5. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć /termometry/,
 6. przeterminowane lekarstwa,
 7. przepracowane oleje, smary, smoły,
 8. wykładziny i inne produkty z PCW,
 9. środki ochrony roślin,
 10. rozpuszczalniki,
 11. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Jak pozbyć sie odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne zbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpaów w Rudnikach, ul. Dąbrówki 6 (teren przy składowisku odpaów ).

 
 Zużyte baterie, i małe akumulatorki wszystkich rodzajów można również przynosić do pojemników wystawionych w:

 • w obiektach handlowych,
 • szkołach na terenie gminy,
 • Domu Kultury w Rudnikach,
 • Urzędzie Gminy w Rudnikach


zebrane baterie są odbierane przez Organizację Odzysku REBA S.A. -więcej informacji o organizacji znajdziecie Państwo na stronie www.reba.pl

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas