Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych tj. wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (opakowania po środkach ochrony roślin nie będą odbierane), bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie deklaracji zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są do składania deklaracji  (wzór deklaracji poniżej) wraz z klauzulą RODO w terminie do dn. 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach, pok. nr 6 na parterze.

Gmina przystąpi do realizacji przedsięwzięcia pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Złożenie deklaracji o ilości odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości

Zagospodarowania Przestrzennego

                                                                                     Urząd Gminy w Rudnikach

DOCXDeklaracja.docx
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas