Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Ustawa z o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).jest podstawowym aktem prawnym w Polsce regulującym zagadnienia związane z recyklingiem samochodów. Ustawa ta dostosowuje w tym zakresie prawo polskie do przepisów unijnych.

 Celem ustawy o recyklingu jest:

 -   zapewnienie systemu zbierania i przetwarzania wszystkich zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 -  zapewnienie ogólnej dostępności punktów zbiórki pojazdów na terytorium kraju poprzez gęsta sieć zbierania pojazdów i nieodpłatne przekazywanie pojazdów,
 -  zbieranie i przetwarzanie odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji we właściwych warunkach.
 
Przepisy ustawy stosuje się do:
- pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju,
 -pojazdów wprowadzanych na terytorium kraju w drodze    importu lub  wewnatrzwspólonowego nabycia,
- odpady powstałych z pojazdów.

 

 
Ważne dla właścicieli pojazdów!

Ustawa nakłada na właściciela pojazdu wycofanego z eksploatacji obowiązek przekazania go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Osoba naruszająca ten obowiązek podlega karze grzywny (art. 48). 
 

Ustawa nie określa terminu przekazania pojazdu, ale należy przyjąć, iż powinno się tego dokonać niezwłocznie po wycofaniu pojazdu z eksploatacji. Po upływie tego terminu można stwierdzić, że właściciel dopuścił się wykroczenia. 

Po oddaniu pojazdu właściciel otrzymuje zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. 

 

 Punkty złomowania samochodów na terenie powiatu oleskiego:

1.   AUTO-ZŁOM-KOMIS Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe

                 Kistela  Edmund
             46-300  Olesno
Biskupicka  3
Telefon: 034 358-49-13, (0606)363-462
Strona:
www.autoszrotolesno.pl
e-mail:

 

2.

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „POL-TRANS”   Michał Strzelecki
       46-320 Praszka 
       Gana 112
      tel. 034 359 11 11

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas