Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. gr. 276,255 km 2 obręb Bugaj

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12-08-2008 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (17 MB)

Odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 06-08-2008 r.:

DOCWyjaśnienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

DOCInformacja

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas