Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Korfantów kontra Rudniki

W dniu 10 grudnia 2004 roku odby?ło si? juz pi?te spotkanie siatkarskie pomi?dzy dru?ynami radnych z Gminy Korfantów i Gminy Rudniki. Mecz odby? si? na sali sportowej przy Gimnazjum w Rudnikach. Tym razem szcz??cie u?miechn??o sie do nas. Mecz zosta? rozstrzygni?ty wynikiem 3 : 1 dla Rudnik. By?o to ju? pi?te spotkanie tych dró?yn. Bilans tych spotka? wynosi 3 : 2 dla Korfantowa. Rewanż jest planowany w miesi?cu marcu i odb?dzie si? w Korfantowie.

Spotkanie to poza rywalizacj? sportow? ma jeszcze wymiar integracyjny. Jest ono bowiem okazj? do porozmawiania o sposobach rozwi?zywania niektórych spraw w innej gminie.

PC100087.jpeg PC100093.jpeg

W meczu udzia? wzi?li:

Gmina Korfantów Gmina Rudniki
Martyna Zdzis?aw Pyziak Andrzej
Balik Zygmunt G?adysz Edward
Huzar Ryszard Poniatowski Daniel
Juzwa Zbigniew Garncarek Jerzy
Kruczkiewicz Andrzej Dybich Tadeusz
Malitowski Zbigniew Kami?ski Andrzej
Smaku?a Jan Marchewka Jaros?aw
Wolszczak Kazimierz Borek Andrzej
?abi?ski Mariusz Doma?ski Grzegorz
Michnik Henryk
Badera Tadeusz
Polak Jan
Rychel Jan
Belka Stanis?aw
Niedrygo? Andrzej

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas