Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Dostawa z montażem gadów morskich - Budowa edukacyjnego centrum rozrywki w Cieciułowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-08-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCSIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona.doc
DOCkalkulacja cenowa - gady morskie.doc
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCUmowa- dostawa.doc
DOCZał.Nr 1 formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik 3a oświd. o braku podstwa do wykl. osoby fizyczne.doc
JPEGplac sytuacyjny.jpeg
JPEGplac zabaw.jpeg
DOCkalkulacja cenowa - gady morskie.doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas