Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

Znajdź nas na:

Zapisz się do newslettera

Jazz w Rudnikach

W sobot? 4 grudnia 2004 roku odby?y si? już po raz trzyansty w sali GOKSiR-u "spotkania jazzowe". Jak zwykle atmosfera podczas imprezy by?a wspania?a a go?cie i uczestnicy wspaniale si? bawili.

Konkurs muzyczny wygra?y zespo?y: "Kapela Jankiela" z ?odzi i "Old Traditional Jazz Band" z Wielunia.

Pozosta?e wyniki z konkursu oraz zdj?cia z imprezy znajduj? si? tutaj -

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas