Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Julianpol

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-10-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (76MB)

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11-10-2010 r.:

JPEGpismo.jpeg

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty JPEGpismo.jpeg
JPEGpismo1.jpeg
Informacja o zawarciu umowy JPEGinfo o zawarciu umowy.jpeg
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas